Karácsonyi nyereményjáték

FRISSÍTÉS 2017.01.12: A sorsolás megtörtént! A sorsolási jegyzőkonyv ITT érhető el! A nyerteseket emailben értesítjük! Gratulálunk Nekik! :) 

 

KArácsonyi Nyereményjáték

Nyeremények

1. díj - Ékszer csomag 8000 ft értékben

Ékszer csomag

2. díj - Swarovski kristályos ékszer szett díszdobozzal (nyaklánc + fülbevaló + díszdoboz)

Swarovski kristályos szett

3. díj - Mágneses karlánc

Mágneses karlánc

A kiszállítás díját mi álljuk!

A fényképek csak illusztrációk, az ajándékba adott modell ettől eltérhet, de értékben csak hasonló vagy drágább lehet!

 

Teendők

  1. Lájkold ÉS oszd meg a nyereményjátékot kihirdető posztunkat!
  2. Kommentelj alá!
  3. Látogass el a www.ekszerwebshop.hu oldalra (mivel itt jársz, ezért ezt már teljesítetted is)

 

Nyereményjáték vége: 2016. december 23, 23:59

 

Sorsolás

Sorsolás időpontja: 2016. december 30

A sorsolás eredményét a Facebookon tesszük közzé, valamint a nyerteseket emailben is értesítjük.

A sorsolási jegyzőkönyvet itt fogjuk elérhetővé tenni.

 

Szabályzat

Jelen Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Spalatius Kft. (a továbbiakban:Spalatius) által szervezett nyereményjátékokra (a továbbiakban: Nyereményjáték).

A Nyereményjáték kiírója: Spalatius Kft. (székhely: 1185 Budapest, Lugos utca 24.). 

1. A Nyereményjátékban résztvevő személyek

A Nyereményjátékon részt vehet minden természetes, nagykorú személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban: Pályázó). Amennyiben a nyertes pályázó cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a pályázó cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.)

A Nyereményjátékon NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

  • a Spalatius tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;
  • egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói. 

2. A Nyereményjáték leírása

Nyereményjátékot hirdetünk meg a www.ekszerwebshop.hu hírlevél feliratkozók és a Facebook oldalt követők között.

A pályázó oly módon vehet részt a Nyereményjátékon, hogy feliratkozik a www.ekszerwebshop.hu/karacsonyi_nyeremenyjatek honlapon megtalálható űrlap kitöltésével ÉS megosztja a nyereményjátékot kihirdető Facebook posztot.

3. A Nyereményjáték időtartama

A Nyereményjátékon részt venni, arra jelentkezni 2016. december 23. 23:59-ig lehet. A sorsolás 2016. december 30-án történik. A Nyereményjáték időtartamának kezdete előtt, illetve után érkezett jelentkezések érvénytelenek.  

4. A kiválasztás menete

Spalatius a nyereményjáték időtartamának végéig a megadott honlap WebGalamb "ÉkszerWebshop" feliratkozói csoportjába beérkezett pályázatokból 2016. december 30-án három darab email címet  sorsol ki. A nyereményjáték esetében 3 nyertes kerül kiválasztásra.  

5. Jelentkezés a Nyereményjátékra

A Nyereményjátékra jelentkezni a hírlevéllel való feliratkozással, az e-mail cím és a keresztnév megadásával lehet. A nyereményjátékon csak az vesz részt, aki a feliratkozás mellett az ÉkszerWebshop Facebook oldalon megjelent hirdetményt is megosztotta.

A Nyereményjátékra történő jelentkezés kizárólag ezen feltételek együttes teljesülése esetén érvényes. A Pályázó felelős azért, hogy adatai a valóságnak megfelelőek legyenek.

A Nyereményjátékból kizárásra kerül az a Pályázó, aki a Nyereményjáték tisztességességét bármilyen módon veszélyezteti, illetve a Szabályzatban szereplő kitételeket megsérti. 

6. Nyeremény

Spalatius nyereményként az alábbiakat ajánlja fel:

  • 1 db ékszer csomag 8000 Forint értékben
  • 1 db Swarovski ékszer szett 6000 Forint értékben
  • 1 db mágneses karlánc 4500 Forint értékben

7. Nyertes értesítése

A nyertest minden esetben e-mailben értesítjük. A Pályázó felelős azért, hogy az általa megadott e-mail cím érvényes legyen, és azon a kapcsolatot fel lehessen venni vele további egyeztetés végett. Amennyiben a nyertessel kapcsolatot nem lehet felvenni, illetve az értesítésre 3 napon belül nem reagál, nem jogosult a nyereményre. Ebben az esetben a Spalatius dönthet akként, hogy a Nyereményt pótnyertesként kisorsolt személynek ajűnlja fel.

8. Adatkezelés

A Pályázók a Nyereményjátékban való részvétellel automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy

  • a nyertes e-mail címét és keresztnevét a megnyert szolgáltatás igénybevétele, az ezzel kapcsolatos ügyintézés és számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a Spalatius kezelje.

A Pályázók tudomásul veszik, hogy a név-, és lakcímadataikat tartalmazó adatbázist, valamint a sorsolási jegyzőkönyvet a Spalatius székhelyén 5 évig megőrzi az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény alapján (kötelező adatkezelés), melyet követően az adatok törlésre kerülnek.

Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Pályázó tudomásul veszi, hogy amennyiben nem adja meg a Nyereményjáték lebonyolításához szükséges adatait, az a Nyereményjátékból való kizárásához vezet. Az adatkezelő által használt adatok vonatkozásában a Pályázót megilleti a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Adatvédelmi törvény) 11-16/A. §-aiban meghatározott valamennyi jogosultság, esetleges jogérvényesítési igényét pedig bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. A Spalatius a személyes adatokat az Adatvédelmi törvény rendelkezései szerint, bizalmasan kezeli a Pályázóktól kapott felhatalmazások keretei között. 

9. Felelősségkizárás

A Nyereményjátékok hiányosságáért értesítési késedelemért a Spalatius nem vállal felelősséget. A Pályázók az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Nyereményjátékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Spalatius-nak nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Pályázókat terheli. A nyeremények átadására csak abban az esetben van lehetőség, ha a nyertes a Spalatius-nak adott adatkezelési jogosultságot nem vonja vissza.

A Spalatius a nyeremény hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes ilyen igényét a jogszabályi keretek között a nyeremény szolgáltatójával/gyártójával/forgalmazójával szemben érvényesítheti.

A Spalatius kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Nyereményjátékokban való részvétel során, a Nyereményjáték esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Nyereményjáték során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

Kelt: Budapest, 2016. november 24.

 

2016 áprilisi sorsolásunk eredménye itt érhető el: https://ekszerwebshop.hu/nyeremenyjatekok